Druhá etapa obnovy súsošia, úprava okolia

V súčasnosti realizujeme druhú etapu obnovy súsošia Na Kalvárii, v Bratislave - Starom Meste.

Spočíva v úprave a spevnení terénu, v dosadení zelene, v parkovej úprave a v zjednotení priestoru za kostolom. Plánujeme tiež úpravu parkovacích miest. Rozsah prác bude realizovaný aj s prihliadnutím na získané finančné prostriedky. 

V roku 2017 sme urobili stavebné úpravy okolo súsošia,  pred súsošie sme osadili nové kľačadlo a umelecké kovanie (ohrádku); následne budú dosadené okrasné dreviny.

Ak sa rozhodnete podporiť nás finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu v ČSOB: 

SK 18 7500 0000 0040 2022 0885 v mene Eur, variabilný symbol: 15092018

Nie sme platcami DPH.

Súsošie za kostolom Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii, február 2018

Nové kľačadlo a umelecké kovanie pri súsoší za kostolom Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii, apríl 2018