PETRA  občianske združenie

  • vzniklo zápisom do registra Ministerstva vnútra SR 23.4.2014, pod č. VVS/1-900/90-43744.
  • PETRA je dobrovoľným občianskym združením v oblasti kultúry a zdravého životného štýlu.

Novinky