"...Ja som Cesta, Pravda a Život. ..." (Jn 14,6)Foto: Oľga Paučová

CESTA Spoločenstvo kresťanských priateľov

je regionálnou pobočkou občianskeho združenia PETRA. Založené bolo uznesením valného zhromaždenia o.z. PETRA 21.3.2015 ako pobočka pre Bratislavu a Bratislavský kraj, s celoslovenskou pôsobnosťou.

Spoločenstvo navonok zastupujú členovia predsedníctva občianskeho združenia PETRA: Oľga Paučová, predsedníčka a Peter Paučo, podpredseda občianskeho združenia a Spoločenstva zároveň.

Naše ciele:

Vytvoriť istú formu voľného spoločenstva  na základe priateľských vzťahov. Je určené najmä pre všetkých katolíkov. Členmi spoločenstva sa môžu stať aj tí, ktorí sa stotožňujú s jeho predmetom a cieľmi a hodnotami. 

Hlavným cieľom spoločenstva je vytvoriť priestor na stretávanie sa ľudí s podobným zameraním a hodnotovou orientáciou, vzájomná výmena skúseností, ktorá môže pomôcť všetkým zúčastneným, obohatenie pri hľadaní svojej cesty životom, nasmerovanie na samoštúdium, ale tiež zmysluplné trávenie času pri spoločných aktivitách, zameraných na komplexné zdokonalenie osobností nás všetkých, tiež priateľské stretnutia, pri ktorých sa dá hoci krásne spolu mlčať. 

           Predmet spoločenstva:

1.     Spoločné aktivity v oblasti kultúry, duchovna, športu (napr. turistiky), a ďalších, podľa vzájomnej dohody, potrieb a požiadaviek  účastníkov.

2.     Vzdelávacie podujatia v oblasti komplexného zdravého životného štýlu (telo, duša, duch).

3.     Kurzy duchovnej obnovy.

4.     Návšteva kultúrnych podujatí, pútnických miest na Slovensku a v zahraničí.

5.     Spolupráca s inými združeniami, spoločenstvami, celoslovenskými, alebo regionálnymi, v rámci Slovenska a v zahraničí.

6.     Čítanie, štúdium a vysvetľovanie Svätého Písma.

Spoločenstvo nebude vytvárať členskú základňu, nebudú teda ani žiadne členské príspevky. Každá akcia bude organizovaná ako samostatná aktivita, na ktorú sa dá prihlásiť cez našu internetovú stránku, alebo telefonicky, alebo cez SMS. 

Môžete sa zúčastniť jedinej akcie, všetkých, alebo niektorých, podľa vášho záujmu o predmet konkrétnej aktivity.

Plánujeme stretnutia: jednodňové a víkendové. Viacdňové v prípade tematických pobytov na Slovensku a pri zahraničných cestách.

Našimi aktivitami zatiaľ boli: prehliadka kostola, stretnutia k nedeľnému evanjeliu, návšteva Lurdskej jaskyne v Bratislave, atď. Našich stretnutí sa zúčastnili kňazi z farnosti Na Kalvárii. 

Účastníci stretnutí sa dohodli: jednotlivé aktivity budeme organizovať na základe prejaveného záujmu. Ak nás oslovíte elektronicky, alebo nás budete kontaktovať           cez našu stránku, prípadne nám zavoláte, budeme vás informovať o tom, čo v sú- časnosti plánujeme, a v akom termíne.  

Na záver si dovolím citovať slová svätého Pavla v liste Rimanom, ktoré vystihujú náš zámer: Túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar, aby vás posilnil, alebo skôr, aby sme sa navzájom povzbudili spoločnou vierou, vašou i mojou (Rim 1,11-12).

Ak Vás tento text oslovil, budeme radi, ak sa nám ozvete na e-mailovú adresu: cestaspolocenstvokp@gmail.com, alebo                                         cez KONTAKT občianskeho združenia PETRA, alebo                                   telefonicky na č. t.: 0903 580 929

Tešíme sa na našu spoluprácu a príjemne strávené chvíle,

Oľga Paučová, predsedníčka Spoločenstva KP CESTA