Obnovili sme sochu Piety v Bratislave, Na Kalvárii

Socha Piety v Bratislave, Starom Meste, na ulici Na Kalvárii, jún 2014, pred obnovou  Foto: Oľga Paučová

Zreštaurovaná socha Piety, október 2014  Foto: Oľga Paučová

Občianske združenie PETRA, ktorého poslaním je okrem iného ochrana kultúrneho dedičstva a pomoc pri obnove kultúrnych pamiatok, zastrešovalo obnovu Piety. Zobrazuje Pannu Máriu, ktorá drží v náručí telo Ježiša Krista po jeho sňatí z kríža. Toto kamenné súsošie je pamätihodnosťou Bratislavy. Ide o dielo neznámeho autora z roku 1814, v roku 2014 teda uplynulo dvesto rokov od jeho vytvorenia. Dnes sa môžeme len domnievať, kto a pri akej príležitosti dal prísľub, zrejme Panne Márii, postaviť túto sochu. Nachádza sa na ulici Na Kalvárii, neďaleko kostola Panny Márie Snežnej. Obnova spočívala v konsolidácii hmoty kameňa, narušeného poveternostnými vplyvmi, vo vyspravení porúch, v doplnení chýbajúcich častí, vo farebnom scelení plastiky a vo zvýraznení zašlého textu na podstavci.

Realizátori: reštaurátori Richard GregaMartin Orth Okolo sochy je osadená ohrádka s umeleckým kovaním, ktorého autorom je Róbert Rigó.

Naše občianske združenie realizovalo obnovu PIETY v spolupráci s Farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii; začali sme v júni 2014. Bez aktívnej súčinnosti správcu farnosti, pátra Chryzostoma F. Kryštofa, O.P., by sa zreštaurovanie diela nebolo podarilo zrealizovať. Pomohla aj zbierka farníkov, ktorú organizoval Farský úrad, a zbierka Ružencového bratstva Na Kalvárii. Pán Ján Kozáček sa okrem štedrého osobného príspevku postaral aj o úpravu chodníka. Zvláštne poďakovanie patrí poslancovi Starého Mesta a hl. mesta SR Bratislavy, pánu  Martinovi Borguľovi za zabezpečenie finančného daru, ktorý pokryl najväčšiu časť nákladov na obnovu PIETY.

22. októbra 2014 sochu slávnostne požehnal Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Následne sa konala ďakovná svätá omša vo farskom kostole Panny Márie Snežnej.

 Apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Mario Giordana, požehnáva Pietu. Foto: Rasťo MišíkOľga Paučová, predsedníčka združenia Foto: Rasťo Mišík

Mons. Mario Giordana požehnáva Pietu. Vpravo P. Chryzostom Kryštof, O.P. Foto: Rasťo Mišík
Ďakovná svätá omša sa konala v kostole Panny Márie Snežnej. Foto: Rasťo Mišík