Podporte nás

bankový účet, ČSOB:

názov účtu: PETRA

číslo účtu: 4020220885/7500

VS: 17128789

IBAN: SK 18 7500 0000 0040 2022 0885 v mene Eur

BIC: CEKOSKBX

IČO / DIČ: 42361834 / 2024107723

Nie sme platcami DPH.